نامه اعتراضی فارغ التحصیلان دکترای بهداشتی به وزیر بهداشت

18 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/18:«جمعی از فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع دکترای بهداشت روز پنجشنبه 16 دی 95 طی نامه ای به وزیر بهداشت  به ورود برخی رشته ها به مرز بندی های شغلی بهداشتی هشدار دادند.
در این نامه آمده است: متاسفانه سال های سال است در طرح پزشک خانواده بدون استفاده از نیروی بهداشتی در مسئولیت های مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و آموزش بهداشت برخی رشته های غیر مرتبط ورود پیدا کرده اند که صبر تخصص های بهداشتی هنوز لبریز نشده بود ......
فارغ التحصیلان در این نامه گفتند: ”آقای وزیر اگر توانایی ساماندهی شغل برای رشته های بهداشت را ندارید لطفا درب دانشکده های بهداشت را تخته کنید تا جوانان دانشجوی امروز برای فردای فارع التحصیلی شان شاهد بیکاری نباشند!“
در پایان این نامه اعتراضی ادامه دادند” بی گمان میدانیم که اگر مسئولین درد پدران و مادرانی را داشتند که جوانانشان بخاطر ورود دیگر رشته ها در جایگاه شغلی شان بیکار مانده اند کمی رگ نگرانی شان بلند میشد“».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95