اخراج فریناز مختاری دانشجوی دانشگاه بیرجند به دلیل بهایی بودن

10 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/10:«فریناز مختاری به دلیل اعتقاد به دین بهاییت از دانشگاه دخترانه فنی و حرفه ای بیرجند اخراج شد.
این دانشجوی بهایی روز 5 دی ماه امسال پس از تماس از طرف دانشگاه از ادامه تحصیل محروم شد
روز 5 دی با فریناز مختاری تماس گرفتند و اعلام کردند که به دلیل ارسال نامه ی از سوی سازمان آموزش و سنجش کشور وی جهت دریافت مدارک در تاریخ 6 دی به معاونت دانشگاه مراجعه کند.
بعد از مراجعه به این دانشجو اعلام شد که از ادامه تحصیل محروم می باشد و وقتی در اعتراض به اینکه چرا اخراج می شود، هیچ کدام از مسولین دانشگاه پاسخ نمی دهند و گفتند ما  " ما مسئولیم و معذور".»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95