اخراج پگاه دهقانی شهروند بهایی از دانشگاه

09 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/9:«پگاه دهقانی محمدی شهروند بهایی ساکن استان تهران به دلیل مذهب  بهایی از دانشگاه اخراج شد.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز در حالی این شهروند بهایی دانشجوی موسسه آموزش عالی آل طه در ترم اول دانشگاه اخراج شد که وی در حال آماده شدن جهت امتحانات ترم اول خود بود و مسئولین دانشگاه در تماسی به منازلشان اعلام کردند که " به دلیل اینکه بهایی هستی نمیتوانیم تو را بپذیریم و دیگر لازم نیست به دانشگاه مراجعه کنید."
به گفته یک منبع مطلع" این تماس روز پنجشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۵صورت گرفت و اعلام کردند که دیگر لازم نیست خانم دهقانی مراجعه کند اما او جهت پیگیری روز شنبه نیز به دانشگاه خواهد رفت."
این دانشجوی محروم از تحصیل ساکن اسلامشهر است که در رشته علمی کاربردی _نرم افزار کامپیوتر به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل منع شد.
در سال جاری دستکم ۱۲۹ شهروند بهایی پس از ثبت نام و شرکت در کنکور ۱۳۹۵ به دلیل مذهب بهایی از حضور در دانشگاه جهت ادامه تحصیل منع شده اند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95