مشکلات وام تحصیلی دانشجویان در دانشگاه بوعلی همدان

07 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/7:«در شرایطی که نصف سال گذشته و ترم های تحصیلی دانشجویان درحال تمام شدن هست اما به تقاضای وام تحصیلی دانشجویی که دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان ازتابستان امسال درخواست کرده بودند، دراین دانشگاه هنوز پاسخ نداده اند.
.به گفته دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان، ندادن وام بخصوص برای رشته های شبانه، ‌برای ثبت نام آنها درترم بهاره مشکل جدی ایجادکرده است. زیرا باید ۷۰ درصد شهریه رادرشروع ثبت نام ترم بدهند درصورتی که تنها متکی به گرفتن وام دانشجویی هستند.
بلاتکلیفی دانشجویان رشته شبانه این دانشگاه همچنان یک معضل جدی برای آنهاست.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95