26 دانشجو در یک مهمانی در آبادان دستگیر شدند

04 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/4:«پنج شنبه 2 دی 95  ٬۲۶ دختر و پسر دانشجو در مهمانی شبانه در آبادان دستگیر شدند.
ماموران انتظامی در این دستگیری که در منطقه بریم آبادان بود با یورش به این مهمانی 26 نفر که اغلب دانشجوبودند را دستگیر کردند. در این دستگیری قاضی پرونده دستور احضار خانواده های دختر و پسر جوان را به دادگاه صادر کرد و پس از گرفتن تعهد از خانواده های دختر و پسرها دستور آزادی آنها را اعلام کرد».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95