گازگرفتگی دختر دانشجو دانشگاه گرمسار در حمام خوابگاه

03 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/3:«پنج شنبه 2 دی 95 ساعت 10شب یک دختر دانشجوی در خوابگاه دچار گاز گرفتگی شد. این درحالیست که چند هفته قبل از این ماجرا دانشجویان خوابگاه گفته بودند این حمام مشکل دارد. این دختر دانشجو تا ساعت 2 نصف شب در حمام بی هوش افتاده بود، و در کما به سر می برد.
این درحالیست که مسولین خوابگاه با بی شرمی تمام، این جریان را تقصیر دانشجویان انداختند و ادعا کردند که این دانشجو قرص خورده و میخواسته دست به خودکشی بزند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95