اخبار دانشگاه

وضعیت سرویس بهداشتی یکی از خوابگاه های همدان   دانشجو آنلاین 95/8/21 :«وضعیت سرویس بهداشتی خوابگاه حق گویان که مایع دستشویی را هفته ای یک بار پر می کنند و هر بار به مدت پنج روز خالی می ماند. شیر های سرویس بهداشتی ها خراب است و تعمیر نمی شودیک دانشجودر این باره گفت: با این همه درخواست دانشجو…
گزارشی از وضعیت و مشکلات دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی   دانشجو آنلاین 95/8/21 :«وضعیت نامناسب دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی که مشکلات بسیاری برای دانشجویان به همراه آورده است.یک دانشجو در این رابطه گفت:بنده دانشجوی دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی هستم و میخواستم یک سری از مشکلات دانشگاهمان را بگویم.دانشگاه ما در شرق تهران و در فاصله ۵۰ کیلومتری واقع شده است.…
وضعیت نامناسب صنفی دانشجویان دانشگاه ارومیه   دانشجو آنلاین 95/8/21 :«دانشجویان دانشگاه ارومیه مجبورند، به دلیل دوری دانشگاهشان از شهر، مایحتاجشان را از بوفه کنار خوابگاه خرید کنند. یک دانشجو در این رابطه گفت ما سیفجات را با کمترین کیفیت اما با بالاترین قیمت باید از بوفه کنار خوابگاه بخریم.»