اخبار دانشگاه

تهدید به خودسوزی یکی از بازنشستگان در دانشگاه یزد به عدم دریافت حقوق خود پس از چندماه   دانشجو آنلاین 95/11/7:«به گزارش دریافتی، صبح چهارشنبه 6بهمن 95 یکی از بازنشستگان یکی از دانشگاه‌های یزد که از دریافت پاداش و مزایای بازنشستگی خود پس از چند ماه پیگیری ناامید شده بود، در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه حاضر شده و با ریختن بنزین روی خود قصد خودسوزی داشته…
خودکشی یک دانشجو در روانسر   دانشجو آنلاین 95/11/6:«یک دانشجوی جوان روانسری در یکی از محله های شهرستان روانسر و در منزلش خودکشی کرد.
نامه اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نیایش در رابطه با مشکلات صنفی دانشگاه   دانشجو آنلاین 95/11/5:«جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نیایش در نامه ای اعتراضی، مشکلات صنفی دانشگاه را یادآور شدند و نوشتند به ریاست دانشگاه جمعی از دانشجویان نسبت به موارد زیر اعتراض داشته و عاجزانه درخواست بررسی آنها را داشتند.