اخبار دانشگاه

ممانعت از حضور خبرنگاران غیردولتی در سخنرانی روحانی   دانشجو آنلاین 95/9/16:«تیم رسانه‌ای روحاني از ورود خبرنگاران و عکاسان خبری رسانه‌های مستقل و غیردولتی به برنامه سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران جلوگیری کرد.
فضاي امنيتي در دانشگاه پرديس تهران   دانشجو آنلاین 95/9/16:«در دانشگاه تهران در پرديس مركزي و دانشكده ي ادبيات، فضاي امنيتي شديدي وجود دارد. طوري كه هر چند قدم يك مامور ايستاده است و حتي دانشجويان نمي توانند روي نيمكت ها بنشينند فضا كاملا امنيتي شده است.»
امنیتی بودن فضای میدان انقلاب در روز 16 آذر   دانشجو آنلاین 95/9/16:«امروز 16 آذر 95 فضاي ميدان انقلاب بشدت امنيتي است. درمغازه ها ودكه ها وكنارخيابان مملو از لباس شخصي وپليس نيروي انتظامي است. يكي هموطن در این رابطه گفت: گوشي مرا گرفتند درحاليكه داشتم نامحسوس عكس ميگرفتم .فيلم را پارك كردند ويك ناخنم هم شكست.»