اخبار دانشگاه

گزارشی از خوابگاهها دانشگاه تهران و مشکلات دانشجویان   دانشجو آنلاین 95/11/26:«مدتی است که از شروع ترم جدید می‌گذرد و مشکلات و نابسامانی‌های بسیاری از خوابگاه‌ها از جمله کیفیت غذا، عدم وجود ایمنی کافی، اجاره دادن فضاهای آموزشی و وجود فضای امنیتی هم چنان وجود دارد و روند خصوصی‌سازی آموزش با سرعت بیشتری در جریان است.
سمپاشی خوابگاه با وجود حضور دانشجویان   دانشجو آنلاین 95/11/24:«علی رغم وجود 50دانشجو در خوابگاه دانشجویان پسر در دانشگاه علوم اقتصادی خوارزمی اما سمپاشی در این خوابگاه صورت گرفت. و این در حالیست که دانشجویان نمی توانند وسط ترم این خوابگاه را تخلیه کنند. و علی رغم خطر مسمومیت برای دانشجویان این کار انجام گرفت.»
عدم وجود آب کافی در خوابگاههای سیستان و بلوچستان   دانشجو آنلاین 95/11/23:«دانشجویان سیستان و بلوچستان از مشکلات بی آبی در خوابگاه رنج می برند.این مشکل علاوه بر سایر مشکلاتی هست که دانشجویان روزانه با آن دست و پنجه نرم میکنندو مشکل تهیه اولیه ترین نیاز زیست یعنی آب شرب گریبان گیرشان است.