اخبار دانشگاه

بخشنامه جدید دانشگاه آزاد با پرداخت شهریه یکجا از دانشجویان   دانشجو آنلاین 95/10/28:«اخیرا دانشگاه آزاد بخشنامه ای صادر کرده که از دانشجویان میخواهد که شهریه هایشان را یکجا پرداخت کنند.
ترکیدن موتور خانه خوابگاه دخترانه دانشگاه خوارزمی   دانشجو آنلاین 95/10/28:«امروز 28 دی 95 ساعت 7:30صبح موتورخانه خوابگاه دخترانه بهارستان دانشگاه خوارزمی ترکید و موجب وحشت دانشجویان شداین موتورخانه ازاول ترم بارها مشکل داشته ولی تعمیرات اساسی انجام نشده بود.
تبرئه یک دانشجوی دختر کرد سقزی از اتهامات   دانشجو آنلاین 95/10/28:«یک دانشجوی سقزی دانشگاه پیام نور سنندج توسط دادگاه انقلاب از اتهامات وارده تبرئه شد.