اخبار دانشگاه

اجرای رقص زیبای کرمانجی توسط دختران دانشجو در بجنورد به مناسبت روز مهندس   دانشجو آنلاین 95/12/8:«دختران دانشجوی بجنورد به مناسبت روز مهندس ٥ اسفند ٩٥ دست به اجرای رقص زیبای کرمانجی در دانشگاه زدند.»
نامه اعتراضی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به مسول اینترنت در دانشگاه   دانشجو آنلاین 95/12/8:«دکتر احمدی(مسئول نت دانشگاه) بهتر نیست استعفا بدهید؟حضرت علی(ع):کسی که تخصص در کاری ندارد بی تقواست اگر آن کار را بپذیردجناب دکتر احمدی از اول مهر ماه دانشجویان دانشگاه رازی از مشکلات نت خوابگاه مینالند و بارها بارها به شما رساندیم که نت خوابگاه ها و دانشگاه خیلی…