اخبار دانشگاه

اخراج پگاه دهقانی شهروند بهایی از دانشگاه   دانشجو آنلاین 95/10/9:«پگاه دهقانی محمدی شهروند بهایی ساکن استان تهران به دلیل مذهب بهایی از دانشگاه اخراج شد.
وضعیت و مشکلات دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان برای گرفتن وام تحصیلی   دانشجو آنلاین 95/10/7:«در شرایطی که نصف سال گذشته و ترم های تحصیلی دانشجویان درحال تمام شدن هست اما به تقاضای وام تحصیلی دانشجویی که دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان ازتابستان امسال درخواست کرده بودند، دراین دانشگاه هنوز پاسخ نداده اند.
مصدومیت شدید که دانشجو وتاخیر آمبولانس ودیر منتقل شدن به اورژانس   دانشجو آنلاین 95/10/7:«روزدوشنبه ۶دیماه ۹۵ یکی از دانشجویان خوابگاه امیرالمومنین دانشگاه سهند دچار آسیب دیدگی شدیدی شده و با تاخیر زیاد آمبولانس، به بیمارستان منتقل شد.