اخبار دانشگاه

سایت دانشگاه ازاد تهران شرق  بیش از 4 روز است که از دسترس دانشجویان خارج است   دانشجو آنلاین 95/8/2 :«بيش از چهار روز است سايت دانشگاه آزاد إسلامي واحد تهران شرق از دسترس دانشجویان خارج است و دانشجويان امكان ورود و ثبت نام و چك دروس و شماره كلاس ها راندارند! گفتنیست بعد از 4 روز دانشگاه هنوز هیچ اقدامی در این رابطه نکرده است و…
 سرگردانی دانشجویان دانشکده حقوق به دلیل تعمیرات یکساله   دانشجو آنلاین 95/8/2 :«دانشکده حقوق دانشگاه تهران تقریبا یک سالی است که درگیر تعمیرات ساختاری است و دانشجویان آن حیران و سرگردان شده‌اند.»
گزارشی از مشکلات دانشجویان در دانشگاه آزاد جنوب   دانشجو آنلاین 95/8/2 :«دانشگاه آزاد تهران واحد تهران جنوب یکی از دانشگاههایی است که بی‌توجهی به امکانات آن، دانشجویان را دچار مشکل کرده است، تا زمانی که اوضاع مملکت تا این حد نابسامان باشد دیگر چه توقعی از وضعیت دانشگاه، آن هم از نوع آزادش می‌توان داشت.