اخبار دانشگاه

 دانشجویان خوابگاه بهار دانشگاه حکیم سبزواری در تاریکی مطلق و سرما به سر می برند   دانشجو آنلاین 95/9/11:«دانشجویان مجتمع خوابگاهی بهار دانشگاه حکیم سبزواری از شامگاه روز دوشنبه 8 آذر 95 با تاریکی مطلق و سرما دست و پنجه نرم می کنند.
اقدامات امنیتی در دانشگاههای مشهد در آستانه روز دانشجو   دانشجو آنلاین 95/9/10:«در آستانه 16آذر روز دانشجو ، اقدامات امنیتی در دانشگاه خیام و فردوسی مشهد شدت بخشیده شد.
طرح فشار و مداخله در امورات شخصی دانشجویان   دانشجو آنلاین 95/9/9:«روزسه شنبه 9 آذر 95 ستاد امر به معروف ونهي از منكر در دانشگاهها طي بخشنامه اي خواستار معرفي آدرسهاي دانشجويان مجرد نمود.»