اخبار دانشگاه

شوراهای صنفی دانشجویان سراسرکشور، احضار یکی از دانشجویان دانشگاه تهران را محکوم کردند   دانشجو آنلاین 95/8/20 :«شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌یی احضار یکی از دانشجویان دانشگاه تهران را محکوم کرد و آن را عمل سرکوبگرانه دانست.این محکومیت به‌دنبال آن صورت گرفت که بعد از تجمعات پیاپی دو شب گذشته کوی چمران دانشگاه تهران، حراست خوابگاهها با یک اقدام غیرقانونی یکی…
وضعیت پایین امکانات رفاهی برای خوابگاه دختران در دانشگاه رازی کرمانشاه   دانشجو آنلاین 95/8/19 :«در محیط خوابگاه زینب که متعلق به دختران دانشگاه رازی کرمانشاه است، هیچگونه امکانات ورزشی و نشاطی در محوطه آن برای دانشجویان وجود ندارد. علی رغم هزینه های سنگین برای خوابگاه که از دانشجویان گرفته میشود اما دانشجویان با مشکلات امکاناتی مواجه هستند.»
کسادی جلسه پرسش وپاسخ دردانشگاه بوعلی باحضوررئیس ومعاونین دانشگاه   دانشجو آنلاین 95/8/18 :«صبح امروز سه شنبه ۱۸ آبان ۹۵ درجلسه پرسش وپاسخ رئیس ومعاونین دانشگاه بوعلی درهمدان تنها ۱۰ نفرشرکت کرده بودند وعملاهیچ دانشجویی در این جلسه شرکت نکردند».