اخبار دانشگاه

جلسه رسیدگی دادگاه برای محاکمه منیژه فاتحی دانشجوی اهل بوکان   دانشجو آنلاین 95/10/11:«جلسه رسیدگی دادگاه دانشجوی 23 ساله اهل بوکان تعیین شد. وی 28 دی ماه در دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه خواهد شد.
اخراج فریناز مختاری دانشجوی دانشگاه بیرجند به دلیل بهایی بودن   دانشجو آنلاین 95/10/10:«فریناز مختاری به دلیل اعتقاد به دین بهاییت از دانشگاه دخترانه فنی و حرفه ای بیرجند اخراج شد.
اخراج پگاه دهقانی شهروند بهایی از دانشگاه   دانشجو آنلاین 95/10/9:«پگاه دهقانی محمدی شهروند بهایی ساکن استان تهران به دلیل مذهب بهایی از دانشگاه اخراج شد.