جمعه, 10 دی 1395 21:21

گزارشی از وضعیت و مشکلات خوابگاه اندیشه در دانشگاه سبزوار

دانشجو آنلاین 95/10/10:«خوابگاه اندیشه خوابگاه پسران دانشجوی سبزوار است که وضعیت امکاناتی در این خوابگاه بسیار پایین است. یک دانشجو در این رابطه گفت: روز اول که به این خوابگاه وارد شدیم تلویزیون آن خراب بود. ولی علی رغم اینکه مراجعه مان به مسولین خوابگاه هم زیاد بود اما کسی برای درست کردن آن نیامد. تا اینکه چند روز پیش مسولان خوابگاه آمدند و به تمام کسانی که در خوابگاه بودیم گفتند، که پول تلویزیون خراب شده را باید بدهید و به زور از ما گرفتند. در حالیکه این تلویزیون قبل از اینکه ما به این خوابگاه بیاییم خراب بود. و این ظلمی هایی است که همواره بر دانشجویان در دانشگاه و خوابگاه روا می شود. بعد از تلویزیون، یخچال خوابگاهمان خراب شده است. به سرپرست خوابگاه مراجعه کردیم اما باز سناریو قبلی را برای ما تکرار کردند وبه ما گفتند که باید پول یخچال را هم باید بدهید و ما مطمئن هستیم که آخر ترم از ما میگیرند. و این وضعیت درب و داغانی است که بر خوابگاههای ما حاکم است».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

Read 77 times