چهارشنبه, 24 آذر 1395 15:36

مشکلات دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

دانشجو آنلاین 95/9/24:«بسیاری از مسائل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه کرمانشاه حل نیست و دانشجویان با مشکلات بسیاری مواجه هستند. یک دانشجو در این باره گفت:
من از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه هستم و می خواستم از مشکلات این دانشکده بگویم. قرار بود دانشگاه، برای دانشجوهای دندانپزشکی دانشکده ای بسازندکه البته ادامه ساختش حدود یکسال است، متوقف شده و پروژه خوابیده. وقتی هم پیش رئیس دانشگاه میرویم به ما میگوید که تمامی هزینه های ساخت دانشکده رو از دولت گرفتند ولی پیمانکار کار نمی کند!!دانشکده موقتی که دروس تخصصی رو برگزار میکنند، وضعیت خیلی بدی دارند. وی اضافه کرد:کلاس ما حدود۷۰ نفر دانشجو دارد در صورتی که آمفی‌تئاتر دانشکده حداکثر ۴۰ نفر جا دارد که بزرگترین کلاس است. تازه این فقط کلاس ما نیست، دانشجو های ترم بالایی و ورودی های جدید هم هستن! کلاس های عملی بسیار کوچیک و تجهیزات سالم به تعداد کافی ندارد. با توجه به تعدادمان و تجهیزات سالم، شانس یادگیری خیلی خیلی پایین است. آیا من دانشجو که قراراست، شش ساله دیگر وارد جامعه دندانپزشکی بشویم وبا سلامتی افراد سروکار داریم نباید چیزی یاد بگیرم آن هم رشته ی دندانپزشکی که کاملا به فضای آموزشی و تجهیزات وابسطه است. ما نمیدانیم چرا دانشکده ی دندانپزشکی که به قول خود مسئولین تمام هزینه های ساختش رو دریافت کردن، تکمیل نمیکنند.».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

Read 121 times