یکشنبه, 02 آبان 1395 15:16

مشکلات یک دانشجو از دانشگاه سمنان

دانشجو آنلاین 95/8/2 :«صحبت های یک دانشجو از دانشگاه سمنان :دانشگاه سمنان لطف کند کمی هم  به فکر دانشجوی های سال اخرش باشدکه اینقدر آواره نشوند...
خسته شدیم بخدا به ما خوابگاه که ندادند در صورتی که گفته بودند به دانشجویان سال آخر خوابگاه می دهیم ».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

Read 76 times