چهارشنبه, 24 شهریور 1395 07:49

پیام یکی از دانشجویان رازی کرمانشاه در رابطه با مشکلات انتخاب واحد

دانشجو آنلاین 95/6/24 :«سلام .من یکی از دانشجویان دانشگاه رازی دانشکده ی فنی مهندسی هستم. یک قانون جدید گذاشته شده مبنی بر این که کسانی که ترم پیش ارزشیابی مربوط به اساتید رو انجام ندادند حق انتخاب واحد در موقع مقرر شده ندارند.    «ضمن» بوجود آمدن مشکلات بسیاری برای گرفتن درسهایی که ظرفیت محدود دارند و دانشجویانی که ترم آخرهستندو در واقع فارغ التحصیل محسوب میشوند و حتی کسانی که فارغ التحصیل نمیباشند  باید به خدمت شما عرض کنم که هیچ کدام از ارزشیابی هایی که قبلا توسط  دانشجویان انجام شده بود مورد عنایت و توجه  اساتید محترم و مدیرگروه و....... قرار نمیگیرد  و علی رغم  خواستار جمعی روند و روال آموزشی استادمربوطه کوچکترین تغییری نخواهد کرد و ما دانشجویان آن را هرروز  به عینه میبینیم. بنابراین هییچگونه میل و رغبتی به انجام ارزشیابی اساتید برای ما دانشجویان این دانشکده وجود ندارد.  ضمن اینکه کاملا بدیهی است بعد از وضع قانونی جدید در هر کجای دنیا و قبل از اجرای مجازات  آن قانون برای کسانی که به هر نحوی سرپیچی کرده اند باید اطلاع رسانی دقیق و کامل شود، این امر در دانشگاه ما «نادید» گرفته شده و به این امر اعتراض شدید و جمعی داریم.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

Read 75 times