پنج شنبه, 18 شهریور 1395 09:17

نامه یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به بی عملی دانشگاه

دانشجو آنلاین 95/6/18 :«بسم الله الرحمن رحیم.
نامه ای به یکی از درختان دانشگاه تربیت مدرس !!
سلام ای درخت عزیز
من یک دانشجوام و می خواهم کمی با تو درد دل کنم.درخت مهربان! مرا ببخش اگر جواب این همه خوبی ات را نمی توانم بدهم.تو برای من همه چی بوده ای،شاخه هایت قلمم شدند و برگهایت کاغذم تا بتوانم راحت بخوانم و بنویسم .بماند که از سایه ات و ثمرت نیز استفاده میکنم با این
وجود راهی جز پناه آوردن به تو ندارم.
ای در خت مهربان! در این اعتراضات اخیری که در دانشگاه من رخ داده است به هر دری زدیم و کسی پاسخمان را نداده است .بابت تمامی خدمات تو از ما پول میخواهند .در حالی که کوچکترین خدمتی به تو هم نمیکنند.ای درخت مهربان! تو با تمام بی زبانی ات به ما یاد دادی که به همه احترام میگذاری و اصلا برایت مهم نیست که شاه و رعیت و گدا کیستند؟؟؟ به همه سایه می دهی ! کاغذی که از تو تولید میشود در دستان همه است .اما دریغ از کوچکترین جوابی به همه ی خوبی هایت.
ای در خت مهربان !
چونکه میدانیم این همه درد ما را کسی پاسخگو نیست به تو پناه می اوریم.اصلا ای درختان دانشگاه تربیت مدرس  من روی سخنم فقط با شماهاست . چرا این همه به ما فشار می آورید ! ؟؟؟
ای درخت کاجی که روبروی ساختمان مرکزی هستی آیا این همه داد و بیداد ما را نمیشنوی؟
آیا ذره ای دلت به حال ما نمی سوزد ؟
باور کن اگر تو هم پاسخ ما را ندهی سنگ خواهیم شد .
سه روز است که  برای بسیاری از انسانها درد خود را بازگو می کنیم اما انگار صدای ما را نمی شنوند .
ای درخت! تو صدای ما را بشنو، میدانیم که بی زبانی تو از بسیاری انسانها شسته تر و با ادب تر حرف میزند.
ای درخت !تو را دوست داریم چونکه میدانیم تو به ما توهین نمیکنی حتی اگر بارها بر سرت داد بزنیم.
من تو را برگزیده ام چرا که به هر کسی گفته ایم که ما درد داریم،گفت که شما هنوز در حد بچه اید ؟
ای درخت مهربان! بدان اگر تو هم مثل دیگران به ما رحم نکنی ممکن است کاغذت را کنار بگذاریم.
ای درخت دانشگاه تربیت مدرس!
ما بی شعوریم
ما شبانه ایم
ما بچه ایم
اصلا ما نمی فهمیم .
ولی بدان که هرچه باشیم انسانیم.!!
به همین خاطر ما فردا در مقابل تو تجمع می کنیم چرا که زبان بی زبانی ات گویای خیلی حرفهاست اما کو گوش شنوا ؟؟؟؟».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

Read 221 times