جمعه, 05 شهریور 1395 08:07

عاقبت درس خواندن در دانشگاه صنعتی شریف

دانشجو آنلاین 95/6/5 :«پیام دانشجویی به اسم میلاد
اینجانب بعد اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی, در دانشگاه نفت, مانند برخی از دوستانم به خدمت سربازی رفتم, بعد از خدمت (که در یکی از مناطق نفتی جنوب بود) دوستانم با توجه به تعهد استخدامی که به وزارت نفت داده ایم, بدنبال کارهای استخدامی رفتن و الان بالغ بر یکسال از استخدام پیمانی آنها می گذرد, ولی من چون در هنگام خدمت وضعیت علمی کارکنان صنعت را نامناسب دیدم (خیر سرم خواستم به این صنعت و مملکت کمکی کرده باشم), متاسفانه (و از روی حماقت) برای ارشد شروع به درس خواندن کردم.
 امروز من دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف می باشم, اما بلطف مسؤلین و با نامه خرداد ماه پارسال آقای زنگنه مبنی بر عدم جذب, دیگر از کار خبری نیست, عاقبت خدمت به این مملکتی که اسم اسلام را یدک میکشد, بیکاری است,دوستام ازدواج کرده اند, اما من (با ظلم مسؤلین) باید سرنوشتم را در کشورهای دیگر جستجو کنم
 آقایان نه تنها از بیکاری جوانان ناراحت نیستند بلکه مارا به عنوان یک دلقک فرض کرده اند, که افکار و عمرمان را به سخره می گیرند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

Read 76 times