سه شنبه, 22 تیر 1395 14:59

تا هنگامی که ‏برچسب امنیتی بر روی فعالین دانشجویی و صنفی است، امیدی به بهبود اوضاع دانشجویان نمی توان داشت

دانشجو آنلاین 95/4/22 :«هر گاه که به سازمان امور دانشجویان مراجعه کردیم، هر گاه که به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه کردیم و ‏هر بار به معاونت دانشجویی دانشگاه مراجعه کردیم و از بالا بودن نرخ اسکان و تغذیه صحبت کردیم، از ضعف ‏مدیریتی و ضعف خدمت رسانی به دانشجویان صحبت کردیم با یک پاسخ مواجه شدیم «پول نداریم، بودجه ‏نداریم». پول و بودجه ندارید و هر روز خبری می شنویم از وام های دانشجویی و ارتقای وام ها، هر روز ‏صحبت از کارآفرینی امید است و واگذاری خدمات رفاهی به بخش خصوصی. چگونه است که پول برای ‏خوابگاه سازی وجود ندارد اما پول برای وام دادن بسیاراست؟ چگونه است که وزارت علوم و دانشگاه می ‏گویند از عهده هزینه خدمات رفاهی بر نمی آیند و بخش خصوصی حتی از آن خدمات سود می برد؟ چگونه ‏است که دانشجویان ارشد و دکتری باید تمام وقت در اختیار دانشگاه باشند اما از عهده هزینه تغذیه و اسکان ‏خود بر نمی آیند؟ چگونه است که مراکز درمانی دانشگاه به جای خدمت رسانی به دانشجویان محلی برای ‏کسب درآمد دانشگاه شده است و دانشجویان نیز با اندک تخفیفی از خدماتی که حق خودشان است بهره ‏می برند؟ چگونه است که اصناف دانشگاه به جای اینکه تعاونی باشد و با نرخ پایین و کیفیت بالا به ‏دانشجویان خدمات عرضه کند به مانند بازارهایی که بیرون از حصار دانشگاه هستند اجاره داده می شود و به ‏حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه می روند؟ چگونه است که قانونی اساس کشور یکی از ضوابط اقتصاد ‏خود را به صراحت : تأمین نیازهای اساسی ، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم ‏برای تشکیل خانواده برای همه ‏
اعلام می دارد و اما بسیاری از دانشجویان و مردم کشور از این حقوق خود محروم هستند؟ ‏

تا هنگامی که نظارت دانشجویی بر امور مالی وزارت علوم و دانشگاه ها وجود نداشته باشد،
تا هنگامی که ‏برچسب امنیتی بر روی فعالین دانشجویی و صنفی است،
امیدی به بهبود اوضاع دانشجویان نمی توان داشت. ‏

امیدواریم روزی برسد که همه دانشجویان حاضر در دانشگاه ها خواستار این حقوق اولیه و بدیهی خود باشند ‏تا بتوانیم در محیطی بهتر به هدف اصلی خود که علم آموزی و رسیدن به علمی است که در خدمت مردم باشد بپردازیم.».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

Read 310 times