جمعه, 04 تیر 1395 10:17

کباب خام در دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشجو آنلاین 95/4/4 :«عکس کباب خام در دانشگاه صعنتی ارومیه
دانشجویان در این باره گفتند: که مدیریت دانشگاه قول داده که به طور جد در این موارد برخورد خواهند کرد باید منتظر ماند و دید که نتیجه چه خواهد شد».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

Read 127 times