پنج شنبه, 06 خرداد 1395 17:53

نارضایتی دانشجویان از وضعیت غذا در دانشگاه تربیت مدرس

دانشجو آنلاین 95/3/6 :«وضعیت غذا در دانشگاه تربیت مدرس بسیار پایین است و این امر باعث نارضایتی و اعتراض دانشجویان شده است.

دانشجویان در این رابطه گفتند: این دانشگاه از همه جاها کمتر  است اما نمیدانیم چرا اینقدر کیفیت غذا بد است.

مسولین غذا برای  قانع کردن دانشجویان آنها را به انبار می برند و میگویند کیفیت اجناس برای درست کردن غذا بسیار بالاست و درجه یک است اما نمی دانیم 

چراغذا ها بی کیفیت هستند! آنها میگویند با این کارشان میخواهند ما را قانع کنند و فکر میکنند که ما احمق هستیم. ما هم  باید مصرانه پیگیر این قضیه باشیم 

زیرا اینها شویی بیش نیست. و ما تنها راه را در این می بینیم در یک روز که مناسبت مهمی در دانشگاه هست و یا افرادی از جاهای دیگر به دانشگاه می آیند، 

یک اعتراض دسته جمعی داشته باشیم. تا بفهمند که خودشان هستند که نمی فهمند، نه دانشجو!!!  آنها یکی دیگر از  دانشجویان را برای قانع کردند به انبار می برند و میگویند برنجی که برای دانشجویان می پزیم ایرانی است اما این اصلا درست نیست زیرا برنج ایرانی عطر دارد و لی این برنجی که برای غذای دانشجویان می پزند اصلا قابل تحمل نیست ما به آنها گفتیم که لازم به دیدن نیست خودتان هم می دانید چه چیز به خورد ما دانشجویان می دهید.

دانشجوی دیگری میگوید: بهترین کار این است که غذا بگیریم و بزاریم جلوی در رییس دانشگاه

زیرا پیمانکار جدید هم که می آید فقط روزهای اول خوب است ولی بعد که کمی میگذرد، دوباره همان روال ادامه پیدا میکند ما باید این مسئله را ریشه ای حل کنیم و این تنها از عهده یک نفر برنمی آید ما  باید همه کمک کنیم.».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

Read 141 times