پنج شنبه, 10 مهر 1393 07:19

تهديد دختران دانشگاه آزاد شوشتر در رابطه با حجاب اجباري

دختران دانشگاه آزاد شوشتر تهديد كردند كه در اعتراض به حجاب اجباري واستفاده اجباري از چادر هفته بعد همگي به نشانه اعتراض بدون چادر در دانشگاه شركت مي كنند .

Read 264 times