از زبان دانشجويان

عكس از قسمتي از دانشگاه علوم و فنون مازندران است كه به آن هيچ رسيدگي نمي شود و محوطه پر از آشغال و علف شده است
دانشجويان دانشگاه آزاد جنوب مقصر اصلي مشكلات پاركينگ دانشگاه را رييس اين دانشگاه دانستند. يك دانشجو دراين باره گفت: تمام داستان زير سر معاونت دانشگاه است. وي خاطر نشان كرد كه در وزارت علوم و شهرداري تهران با همكاري رييس دانشگاه كل زمينهاي اطراف دانشكده را خريداري كردند.
سه شنبه, 04 آذر 1393 06:38

تحريم بوفه دانشگاه مازندران

بوفه دانشگاه مازندران از كيفيت پاييني برخوردار است كه مواد غذايي را هم به قيمت بالاتر و گران مي فروشد كه همين باعث نارضايتي دانشجويان شده است و اعلام كرده اند كه اگر تغييراتي تا چند روز آينده داده نشود بوفه دانشگاه را تحريم ميكنند