از زبان دانشجويان

چهارشنبه, 16 دی 1394 20:31

ایران-چه کسی مسئول است؟

دانشجو آنلاین 94/10/16 :« پانزدهم دی‌ ماه ۱۳۹۴، سومین سالگرد خودکشی دختر دانشجوی ۲۵ ساله‌ای بود که با گذشت سه سال،‌ روایت ماه های منتهی به مرگ او کماکان در ابهام باقی مانده است.
دانشجو آنلاین 94/10/16 :« رکورد جدید در اقتصاد، نرخ بیکاری جوانان استان‌ها در مرز ۵۰درصد رسیده است».
دانشجو آنلاین 94/10/12 :« یکی از دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی بافق روز دوشنبه هفته جاری در خانه‌شان دست به خودکشی زد.