از زبان دانشجويان

سه شنبه, 15 مهر 1393 08:57

قيمت غذا در دانشگاه تهران

قيمت غذا در دانشگاه تهران افزايش پيدا كرده است. بطوري كه دانشجويان از اين بابت جا خورده بودند و چنين انتظاري را نداشتند. قيمت غذا قبلاً 500 تا 700 تومان بود اما الان به 900 تا 1000 تومان رسيده است.
يكي از دانشجويان در اين باره گفت: سرعت نت بسيار پايين است، در ساير خوابگاهها بالا آمدن صفحات فيس بوك و سايتهاي خارجي بسيار كند است. وي گفت: از آنجا كه در اين خوابگاه، سرعت اينترنت بسيار پايين است
دوشنبه, 14 مهر 1393 18:10

بعد از بركناري جبل عاملي

يكي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در رابطه با وضعيت دانشگاه بعد از بركناري جبل عاملي رئيس سابق اين دانشگاه گفت: هنوز اقدامات در حد پايه اي ترين خواسته هاي دانشجويان است،
صفحه7 از7