از زبان دانشجويان

دانشجو آنلاین 95/12/1:«یک دانشجو در رابطه با نرخ دستمزد دانشجویی در دانشگاه در مقایسه با وضعیت سرسام آور هزینه خوابگاه گفت:همه مطلع هستید که همه دانشجویانی که در دانشگاه هستند از لحاظ وضع مالی در یک سطح نیستند و ممکن است برای هزینه های خود در مضیغه باشند. بخاطر همین…
دانشجو آنلاین 95/11/27:«یک دانشجو دررابطه با حذف یک درس از مهندسی صنایع دانشگاه پرند گفت :اواخر دو ترم پیش بود که بین بچه های صنایع دانشگاه آزاد پرند زمزمه هایی پیچید که درس روانشناسی که نیمسال دوم سال 93-92 پاس کرده بودند، از چارت درسی حذف شده و مجبور هستند…
دانشجو آنلاین 95/11/23:«جمعی از معلمان کشور با صدور نامه ای نسبت به مرگ ومیر دستمزدبگیران در هفته های اخیر اعتراض کرده و خواستار بهره مندی همگان از شغل مناسب شده اند.متن نامه به شرح زیر است:”از دستهای گرم توکودکان توامان آغوش خویشسخن ها می توانم گفتغم نان اگر بگذارد.“
صفحه1 از8