از زبان دانشجويان

دانشجو آنلاین 95/10/24:«یکی از دانشجویان ارشد رشته مشاوره دانشگااه آزاد رودهن در رابطه با افزایش شهریه های در این دانشگاه گفت: ”بنده دانشجوی ارشد رشته مشاوره دانشگاه ازاد رودهن ورودی مهر 95 هستم.طبق قانون تمام دانشجویان زمان ثبت نام تمامی مبلغ شهریه را پرداخت کرده و حتی مبلغی نیز بستانکار…
دانشجو آنلاین 95/10/10:«خوابگاه اندیشه خوابگاه پسران دانشجوی سبزوار است که وضعیت امکاناتی در این خوابگاه بسیار پایین است. یک دانشجو در این رابطه گفت: روز اول که به این خوابگاه وارد شدیم تلویزیون آن خراب بود.
دانشجو آنلاین 95/9/24:«بسیاری از مسائل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه کرمانشاه حل نیست و دانشجویان با مشکلات بسیاری مواجه هستند. یک دانشجو در این باره گفت:
صفحه1 از7