از زبان دانشجويان

دانشجو آنلاین 95/12/26:«برگرفته از کانال دانشجویی حداقل دستمزد سال 1396، 930 هزار تومان اعلام شد. این در حالی است که حداقل هزینه یک خانوارچهار نفره حدود 4 میلیون تومان برآورد شده است. این وضعیت مشخص نیست که 930 هزار تومان قرار است پاسخگوی کدام بخش از هزینه‌های خانوار باشد.
دانشجو آنلاین 95/12/23:«یک دانشجو در رابطه با برخورد مسولین دانشگاه تهران به اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران که هفته گذشته به قانون سنوات تجمع اعتراضی کرده بودند، گفت:
دانشجو آنلاین 95/12/21:«انعکاس یک دانشجو از تجمع معلمان روز 19 اسفند 95وقتی که تصاویر تجمع معلمان رو دیدم، علاوه بر اینکه از اتحاد و همدلی‌شون خیلی خوشحال شدم، اما یک تصویر ناراحت کننده هم خاطرم رو ‌آزرد و آن هم تصویر حضور خانواده اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان در بین…
صفحه1 از8