بیانیه جمعی از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در حمایت از "مرتضی مرادپور"

02 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/2:«بیانیه جمعی از نویسندگان و هنرمندان وروزنامه نگاران در حمایت از زندانی سیاسی مرتضی مرادپور که در زندان 60مین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذراند و تاکید کرده تا رسیدن به خواسته هایش دست از این اعتصاب غذا برنمی دارد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
ما جمعی از نویسندگان و شاعران بر این باوریم جرایمی که مرتضی مرادپور زندانی سیاسی به زعم قوه قضائیه بدان متهم شده است (اعلام حمایت از احیای دریاچه ارومیه و درخواست اجرای اصل پانزده قانون اساسی) خواست قانونی بسیاری از افراد ملت و حتی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی و بسیاری از نمایندگان مجلس بوده است. شعارهایی که عمل به آنها در چنین لحظه‌هایی به وظیفه‌ای انسانی بدل می‌شود، و گرنه  جز جذب آرا و گریز از مسئولیت کارکردی نخواهند داشت. ما همچنین از اینکه اعلام حمایت و درخواست اجرای این موارد جرم تلقی شده است، دچار حیرت و احساس بی‌عدالتی شده‌ایم. زیرا اگر این موارد جرم تلقی گردد، تمامی دست‌اندرکاران احیای دریاچه‌ی ارومیه و همه‌ی کسانی که به نحوی مقدمات اصل پانزده را فراهم کرده‌اند، حتی نویسندگان و مصوبان آن، باید به عنوان مجرم روانه‌ی زندان‌ها شوند.  آقای مرتضی مرادپور از تاریخ چهارم آبان ماه وارد اعتصاب غذا شده و با گذشت قریب به دو ماه هنوز به خواست قانونی خود مبنی بر اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشاره به تجمیع مجازات متهم به ارتکاب چندین جرم را دارد نایل نیامده و آزاد نگردیده‌ است. از این رو، ما جمعی از نویسندگان و شاعران با در نظر گرفتن وضعیت وخیم جسمی و خوف اتلاف نفس آقای مرادپور از خواست قانونی وی اعلام حمایت کرده و با عنایت به این که طبق موازین قانونی دوره‌ی محکومیت جرم اشد خود را گذرانیده‌اند، از قوه‌ی قضائیه تقاضا داریم مجازات وی طبق ماده 134 تجمیع و حکم آزادی ایشان صادر گردد. بدیهی است در صورت عدم آزادی وی، مسئولیت تمامی آسیب‌های رخ داده و احتمالی وارده بر سلامت جسمانی این زندانی سیاسی متوجه قوه قضائیه خواهد بود.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95