بیانیه زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت در زندان رجایی شهر در مورد آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی و آتنا دائمی

23 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/23:«همواره حقوق بشر یکی از دغدغه ها در طول تاریخ بود که در هر برهه ای از زمان حکام و فرامانروایانی ظالم برای تثبیت مسند قدرت خود و بازی با سرنوشت مردم اقدام به نقض صریح آن میکنند و با وجود نظام و سیستمی بی رحم و جلاد اما نتوانسته اند، صدای آزادی خواهی و عدالت و قلم و بیان آزادیخواهان را بشنوند و ببینند و برای خفه کردن این فریادها و نداها به زندانها خود پناه میبرند.غافل از اینکه صدای حق و آزادی خواهی رساتر از آن است که بتوان برای آن حائلي گذاشت .
با زندانی کردن خانم نرگس محمدی و آتنا دایمی و امثال آنها مسئله پایان نمیابد. بلکه کسان دیگری بدنبال آنها میایند و سرود آزادی و دفاع از حقوق انسانهای مظلوم را می سرایند. بنابراین ما زندانیان عقیدتی - سیاسی اهل سنت که خود بزرگترین قربانی در نقض حقوق بشر را با اعدام یک شبه 25 تن از دوستانمان در زندان رجایی شهر داده ایم٫ خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم نرگس محمدی و خانم آتنا دائمی هستیم و معتقدیم که جای چنین انسانهایی که با جان و دل در راه بهبود زندگی بشر و تحقق حقوقشان تلاش کرده اند را نه تنها زندان نیست بلکه جایزه نوبل افتخار افرینی را (باید )بر گردنشان انداخت.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95