هاشم خواستار:چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانه اش ویران باد؟

21 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/21:«روز شنبه 20 آذر 95 هاشم خواستار در مورد انتخابات کانون صنفی معلمان خراسان بیانیه ای  بشرح زير نوشت:
همکاران فرهنگی همانطور که قبلا گفته شد، بخاطر اینکه انتخابات کانون صنفی فرهنگیان خراسان در 5 آذر 95 توسط هیئت رئیسه ی سنی باطل اعلام شد، اکنون به یاری خداوند در تاریخ 26 آذر95 باردیگربرگزار خواهد شد.
همکاران ارجمند، همانطور که بارها گفته ام:
حق گرفتنی است، نه دادنی وما حق را گدایی نمیکنیم.
پس بیایید به کسانی رای دهیم که از جان و مالشان در این راه هزینه کرده اند. مگر عبدی به خاطر چه کسانی زندان است؟ به غیر از دفاع از حقوق فرهنگیان؟
مگر"باغانی" بعد از تحمل حبس، چرا در زابل تبعید است؟ به غیر از دفاع از حقوق فرهنگیان؟؟!!
مگر"بهشتی" چرا زندان و برای سومین بار آنهم با اعتصاب غذای خشک آزاد شد؟؟!! به غیر از دفاع از حقوق فرهنگیان؟؟!!
چرا بداقی،7 سال زندان بدون مرخصی حتی در مرگِ مادرش، زندان بود ؟؟!! به غیر از دفاع از حقوق فرهنگیان؟؟!!
و همینطور"باقری" و ؛ و ...پُرواضح است که چه کسانی نمایندهٔ به حق معلمان هستند. شنیده ام کسانی با سازماندهی از سوی نهادهای قدرت، سعی دارند وارد انتخابات شوند. بنده از این نهادهای ریز و درشت قدرت سئوال میکنم؟
آقای ملکی، مدیرکل 8سالهٔ دوره ی اصلاحات که انجمن صنفیِ فرهنگیان خراسان را در مقابلِ کانون صنفی فرهنگیان خراسان علم کرد، چه بدست آورد؟؟ دستاوردش چه بود؟ به غیر از بی آبرویی برای خود و همان انجمن صنفی فرهنگیان و دبیر کلش که تنها شده و هیچ جایگاهی در میان فرهنگیان ندارد؟ آیا شما میخواهید کانون صنفی فرهنگیان خراسان را هم به همان بلا دچار کنید؟ من قبلا به همکاران فرهنگی سرتاسر کشور گفته ام که باید از تشکلهای صنفی عبور کرد؛آیا شما میخواهید همین را ثابت کنید که معلمان از تشکلهای صنفی فرهنگیان باید عبور کنند؟ رای دادن و کاندید شدن حق هر فرهنگی است؛ اما اگر با برنامه ریزی از سوی نهادهای قدرت و دولتی در انتخابات دخالت کنند (شنیده ام در استان های دیگر دخالت کرده اند و رای هم آورده اند!!!)و کسانی را از داخل صندوق ها بیرون بیاورند که بجای نمایندگیِ فرهنگیان نمایندهٔ حکومت باشند؛ کاری خواهیم کرد که از کردهٔ خود پشیمان و جز بدنامی هیچ چیز نصیبشان نشود. آن روز دور نیست که حق به حق دار برسد و در آن روز حتما باید جوابگوی اعمالشان باشند. زمانیکه مصدق در مجلس با نمایندگان مزدور شاه روبرو شد به میدان بهارستان آمد و در جمع مردم فریاد زد: هرجا که مردم هستند، همانجا مجلس است. فعالان صنفی معلمان هم فریاد خواهند زد: نمایندهٔ معلمان کسانی هستند که معلمان، صداقت گفتار ورفتارشان را قبول دارند و به آنان اعتماد دارند.
 ‌‌سیدهاشم خواستار(نماینده ی معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان).»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95