اطلاعیه شورای صنفی دانشجویان سراسر کشور در مورد تجمع دختران دانشگاه علامه طباطبایی

14 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/14:«شب گذشته13آذر 95 تعدادی از دختران دانشجویان  دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه اعتراضات به محدودیت های غیر منطقی ساعات ورود و خروج خوابگاه اقدام به تجمع کردند، مطالبه کاهش محدودیت های تیعیض آمیز جنسیتی اعمال شده در این دانشگاه در حالی به اعتراض در این دانشگاه انجامیده که پیش از این دانشجویان خوابگاه شهید چمران دانشگاه تهران اقدام به تجمع در همین رابطه کرده بودند.
محدودیت ساعات ورود و خروج خوابگاه های دخترانه دانشگاه علامه طباطبایی ساعت 9 شب است!!
اعتراض دانشجویان دختر خوابگاه شهید فرهمند این دانشگاه در حالی انجام گرفته است که مسئول خوابگاه این دانشگاه بیانیه دانشجویان را پاره کرده است و همچنین شنیده ها حاکی از تهدید دانشجویان به برخوردهای انضباطی و ایجاد فضای ترس در دل دانشجویان و برچسب زنی نخ نما شده ی سیاسی دانستن مطالبات صنفی از جانب برخی مسئولان دارد.
شوراهای صنفی کشور ضمن اعلام انتقاد از شورای صنفی سابق دانشگاه علامه که حالا بهتر است بگوییم شورای صنفی منحله این دانشگاه به دلیل عدم پیگیری این مطالبه و یا پیگیری بی نتیجه آن شورا، ضمن اعلام حمایت از این مطالبه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در نبود شورای صنفی دانشجویان، اعلام میدارند نسبت به برخوردهای حراستی و انضباطی با دانشجویان معترض حساس بوده و با رصد کامل این جریان در صورت لزوم موضع قاطع خواهند گرفت.
همچنین مسئولان این دانشگاه را دعوت به تعامل و شنيدن صدای دانشجویان می کنیم و امیدواریم قانون به صورت برابر و به دور از تبعیض در مورد این دانشگاه نیز اجرا شود.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95