بیانیه دانشجویان در رابطه با مشکلات و وضعیت نابسامان خوابگاهها

02 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/2:«وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي بسيارنابسامان است ومشكلات زيادي وجود دارد كه همچنان حل وفصل نشده وباعث اعتراض دانشجويان شده است ازجمله مواردزيرگزارش شده است خوابگاه سلماني واقع در مجموعه خوابگاههاي شهداء مشكلاتي چون اخلال در سيستم سرمايشي در اويل ترم جاري، یا آب آشامیدنی بد  بود، یا آب در کف آشپزخانه جمع می شد و باعث بوجود امدن مشكلات بهداشتي براي دانشجويان می شود. در همین رابطه هیچ اقدامي براي حل انها انجام نشده است.  خوابگاههاي كه قرار است محل امني براي اقامت دانشجويان باشد با رخدادهاي همچون سقوط اسانسور و قطع پاي يكي از دانشجويان ؛انفجار واتش سوزي در خوابگاه نجات اللهي ومرگ آمنه زنگنه در حمام خوابگاه بود كه هرلحظه اين نگراني رابراي دانشجويان به همراه دارد كه جان شماربيشتري را درخطر مرگ قرار بدهد درزمينه كندي سرعت اينترنت دانشگاهها وقطعي مستمر آن هيچ اقدامي انجام نميشود وبرعكس با بهانه هاي واهي اقدام به محدودتر كردن سرعت اينترنت براي جلوگير ي ازدسترسي به اطلاعات ازاد مي كنند. برخوردهاي زننده  وغير حرفه اي به اصطلاح « مسئولين بهداشت» در خوابگاههاي دختران نمونه ديگري از اين مشكلات است كه باعث رنجش دختران دانشجو ميشود دراين رابطه اطلاعيه اي از طرف شوراي صنفي دانشجويان سراسر كشور صادرشده است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95