اطلاعیه اعتراضی دانشجویان دانشگاه علم وصنعت به دلیل لغو جلسه پرسش و پاسخ توسط مسولین دانشگاه

26 آبان 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/8/26 :«در پي اقدام توهين اميز مسئؤلين دانشگاه علم وصنعت وعدم حضور شريعت معاون دانشجويي دانشگاه در جلسه پرسش وپاسخ دانشجويان وبي اعتنايي به خواسته هاي بحق دانشجويان اين دانشگاه شوراي صنفي دانشگاهها اطلاعيه اي بشرح زير صادركرد.
روز گذشته جلسه‌ی پرسش و پاسخ با معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به علت حضور پیدا نکردن دکتر شریعت، معاون فرهنگی دانشگاه لغو شد. علی‌رغم انجام تمامی پیگیری‌ها و هماهنگی‌های قبلی و حتی صحبت حضوری با ایشان توسط اعضای شورای صنفی، دقایقی قبل از برنامه، دکتر شریعت به بهانه‌ی عدم اطلاع از برگزاری این برنامه و هماهنگ‌نشدن با ایشان از حضور در جلسه امتناع ورزیدند. اعضای شورای صنفی تا آخرین لحظه با ایشان صحبت کردند تا جلسه را برگزار کنند، اما زمانی که با پافشاری ایشان بر بهانه‌های واهی خود مواجه شدند، در اعتراض به این رفتار ایشان تصمیم به لغو برنامه گرفتند. ایشان بعد از لغو برنامه، با ادبیاتی منت‌گذارانه اعلام کردند که به خاطر دانشجویان حاضر به شرکت در جلسه هستند؛ که این برخورد ایشان توهین مجددی بود به برگزارکنندگان برنامه و دانشجویانی که در جلسه شرکت کرده بودند.
چنین بهانه‌هایی جز فرار ایشان از مواجه‌شدن با انتقادات به معاونت فرهنگی و سؤالات دانشجویان و طفره‌رفتن از پاسخ‌گویی در قابل مسئولیتشان، چیزی به ذهن متبادر نمی‌کند. این اتفاق، بار دیگر نشان داد که معاونت فرهنگی دانشگاه اسیر بی‌برنامه گی‌های عمیقی است که مسئول اول آن، یا از برنامه‌های خود اطلاع ندارد و یا در قبال وظایف خود غیرمسئولانه برخورد می‌کند. ضعف معاونت فرهنگی بار دیگر بر همگان روشن شد و این مسئله زنگ خطری است برای ریاستی که شعار اصلی خود را پاسخ‌گویی و شفافیت می‌داند.
شورای صنفی ضمن اعتراض شدید به این نحوه‌ی رفتار معاون فرهنگی، اقدام ایشان را توهین به دانشجویان دانشگاه می‌داند و هرگونه توجیه ایشان را برای عدم حضورشان در میان دانشجویان، بهانه‌سازی‌های سرپوش‌گذارانه بر عملکرد غیرمسئولانه‌ی معاونت فرهنگی می‌داند.
شورای صنفی خود را موظف می‌داند تا پیگیر برگزاری جلسه‌ی لغوشده باشد تا سؤالات و مطالبات دانشجویان در فرصت مقتضی مطرح گردند و عدم تکرار چنین رفتارهای توهین‌آمیزی به دانشجویان را از سوی مسئولین دانشگاه، تضمین می‌کند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95