بيانيه - مصاحبه- مقاله

ايران‬ - خودکشی جوانان در ايران براستي، چه بايد كرد؟   دانشجو آنلاین 95/3/31 :«روز سه شنبه ۱۸ خرداد یک دختر ۱۵ ساله در شهرک بهاران سنندج باپرتاب کردن خود از پنجره طبقه پنجم ساختمان مسکونی شان، به پایین، دست به خودکشی زد و جان باخت.
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در ارتباط با بازتوليد خشونت در جامعه   دانشجو آنلاین 95/3/27 :«اگر چه نمی توان دورانی را تصور نمود که جامعه ی ایرانی _ همانند سایر جوامع _ خالی از جلوه های خشونت بار بوده باشد، اما دست کم در یک دهه ی اخیر شاهد روند نگران کننده ای از افزایش خشونت در کشور بوده ایم که تامل…
ايران‬ - ابعاد چپاول مردم درآموزش و پرورش حكومت جمهوري اسلامي   دانشجو آنلاین 95/3/27 :«به موازات گسترش فقر و تهی دستی در میان بخش های بزرگی از مردم میهنمان، هرروز شاهد افزایش نجومی هزینه های سرسام آور مدارس برای قریب ۱۳ میلیون دانش آموز کشور هستیم. ابعاد این هزینه های کمرشکن که اکنون سیستم آموزش و پرورش جمهوري اسلامي را به…