بيانيه - مصاحبه- مقاله

بیانیه دانشجویان در رابطه با مشکلات و وضعیت نابسامان خوابگاهها   دانشجو آنلاین 95/9/2:«وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي بسيارنابسامان است ومشكلات زيادي وجود دارد كه همچنان حل وفصل نشده وباعث اعتراض دانشجويان شده است ازجمله مواردزيرگزارش شده است خوابگاه سلماني واقع در مجموعه خوابگاههاي شهداء مشكلاتي چون اخلال در سيستم سرمايشي در اويل ترم جاري، یا آب آشامیدنی بد بود، یا آب…
بیانیه کنشگران صنفی آموزش به مناسبت دستگیری و انتقال مجددآقای عبدی به اوین   دانشجو آنلاین 95/9/1:«کنشگران صنفی آموزش به مناسبت دستگیری و انتقال مجدد دبیر کل کانون صنفی فرهنگیان ایران به اوین بیانیه ای صادر کردند آبان ماه امسال باردیگر شاهد دستگیری بازداشت و زندانی شدن یک معلم فداکار به جرم حمایت و دفاع از خواسته های فرهنگیان بودیم .موضوعی که متاسفانه بارها…
بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان) در محکومیت زندان مجدد اسماعیل عبدی   دانشجو آنلاین 95/9/1:«مشارکت صنفی معلمان، فراگرد ایفاء نقش مشارکتی آنان و بیان خواسته ها، به منظور تأثیر مطلوب بر تصمیم‌گیری های حکومتی در مقوله آموزش بوده و لزوم شکل گیری تشکل های صنفی برای سازماندهی این تصمیمات از ارکان آموزش و پرورش پیشرو محسوب می شود.