بيانيه - مصاحبه- مقاله

بیانیه مشترک شوراهای صنفی دانشجویان کشور به مناسبت پایان سال   دانشجو آنلاین 95/12/24:«نظام آموزشی کشور تحت فشار سیاست‌گذاری‌هایی ناعادلانه و محروم‌کننده قرار دارد. متاسفانه شاهدیم هرسال بر حجم چنین سیاست‌هایی افزوده می‌شود و گروه‌های محروم، زنان و ساکنین شهرهای پیرامونی هر روز بیشتر امکان ورود خود به دانشگاه‌ها و رشته‌های موردعلاقه شان را از دست می‌دهند.
حمایت سایر شوراهای صنفى ا زتجمع دانشجویان دانشگاه تهران   دانشجو آنلاین 95/12/16:«شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه نیشابور، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، در کانال تلگرامی خودحمایت قاطع خود را از مطالبات صنفی بر حق دانشجویان وگردهمایی دانشجویان دانشگاه تهران که با مطالبات آموزش…
 بیانیه روز دوم تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض قانون سنوات   دانشجو آنلاین 95/12/15:«دیروز، یکشنبه 15 اسفند، ما دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به قانون سنوات و پولی شدن آموزش و تحصیل تجمعی اعتراضی برگزار کردیم. در این تجمع هیچ مسئولی حضور نیافت.دانشگاهی که در روز اعتراض دانشجویان به پولی‌سازی، از کیف پول الکترونیکی رونمایی می‌کند؛ کیف پولی که حاصل مشارکت…

صفحه1 از8