بيانيه - مصاحبه- مقاله

Japanese company statement to the Iranian government: Do not use the crane for execution   دانشجو آنلاین 95/11/1:«ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩﯼ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ .
بیانیه فوری اعضای پارلمان اروپا برای آزادی فوری زندانیان سیاسی آرش صادقی و علی شریعنی   دانشجو آنلاین 95/10/23:«در پی اعتصاب غذای زندانی سیاسی علی شریعتی و آرش صادقی و وضعیت وخیم این دو زندانی اعضای پارلمان اروپا طی بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط این دو زندانی شدند. در این بیانیه آمده است:
بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران درباره پايه اي ترين مشكلات فرهنگيان   دانشجو آنلاین 95/10/19:«روز جمعه17 دی 95 کانون صنفی معلمان استان تهران درباره برخی از رویدادهای جاری آموزش و پرورش بیانیه ای صادر کرد در بخشی از این بیانیه آمده:‌به نام خداوند جان و خرددر سال پایانی دولت یازدهم هستیم و چند ماه بیش تا بسته شدن کامل پرونده این دولت…

صفحه1 از8