چهارمین روز تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به پولی شدن دروس جبرانی

14 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/14:«امروز 14 دی 95 دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برای چهارمین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند. دریافت اجباری شهریه دروس جبرانی دلیل این تجمع اعتراضی دانشجویان است.
لازم به  ذکر است که روز سوم تجمع دانشجویان تربیت مدرس، احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس و دبیر هیات امنای دانشگاه(که مسئولیت تعیین هزینه دروس جبرانی را به همراه سایر اعضای هیئت امنا بر عهده دارد)از کنار محل تجمع عبور کردند و توجه ای به خواسته های دانشجویان نکردند».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95