فیلمی از تجمع امروزمردم در حمایت از زندانی سیاسی آرش صادقی

13 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/13:«امروز دوشنبه13 دی 95صدها تن از حمايت كنندگان از زندانيان سياسي از جمله حمايت از زندانيان اعتصابي آرش صادقي و ساير زندانيان در حال اعتصاب در مقابل زندان اوين اقدام به تجمع اعتراضي كرده و خواستار آزادي زندانيان سياسي از جمله آرش صادقي و گلرخ ايرايي شدند.
 هم اكنون آرش صادقي هفتاد ويكمين روز اعتصاب غذاي اعتراضي خود را پشت سر ميگذارد و بدليل ضعف شديد جسمي و افت فشار خون، مستمرا دچار تشنج ميگردد. روز گذشته در ملاقاتي كه پدر ارش صادقي با وي داشت، در صحنه ملاقات خون بالا آورد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

ويدئو