حمایت دانشجویان دانشگاه شریف از زندانی سیاسی آرش صادقی

13 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/13:«زدن پوسترهای اعتراضی در حمایت از زندانی سیاسی آرش صادقی توسط دانشجویان  دانشگاه شریف
دانشجویان با این نوشته ها و فراخوان به توییت به آزادی آرش صادقی حمایت خود را با این زندانی ابراز داشتند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95