تجمع اعتراضی در حمایت از آرش صادقی مقابل زندان اوین

13 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/13:«امروز 13 دی 95 جمعی ازجوانان و فعالان در حمایت از آرش صادقی و  سایر زندانیان در اعتصاب غذا دست به تجمع اعتراضی زدند.
لازم به یادآوریست زندانی سیاسی آرش صادقی هفتادو دومین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشته است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95