نامه اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به روحانی

04 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/4:«دانشجویان دانشگاه صنعت نفت طی نامه ای به روحانی نوشتند:
... حدود بیست ماه از ظلم آشکار وزارت نفت در حق فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت که متعهد خدمت به وزارت نفت محسوب می شوند؛ می گذرد. هزاران تعهد محضری در دفاتر اسناد رسمی کشورمان موجود است که به عنوان سند رسمی، حق جذب بدون آزمون فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت را تایید میکند.
...آیا حل مشکل استخدام متعهدین به خدمت وزارت نفت، جزئی از حقوق شهروندی جوانان تحصیل کرده و نخبه این مملکت نیست؟ آیا یک سال و نیم دست به سر کردن فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت به بهانه حل مشکل اشتغال مغایر با حقوق شهروندی نیست؟ آیا اخذ تعهد محضری با موضوع اشتغال در ابتدای ورود به دانشگاه صنعت نفت و تفسیر این تعهد محضری به عنوان صرفا عامل ایجاد انگیزه! (از زبان وزیر نفت فعلی) به معنای بازیچه قرار دادن آینده شغلی دانشجویان و پایمال کردن حقوق شهروندی نیست؟
...حتما نسخه ای از منشور حقوق شهروندی را برای وزیر نفت خود ارسال کنید و عمل به منشور پیشنهادی خود را از شیخ الوزرای کابینه خود بخواهید.».