تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پیام نورهمدان

03 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/3:«ساعت ۱۱۳۰ روزپنجشنبه ۲ دی 95، جمعی ازدانشجویان دانشگاه پیام نورهمدان دراعتراض به افزایش بی رویه شهریه وبرخی ازمشکلات درمحل دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان براساس تصمیم دانشگاه پیام نور باید ۱۵ درصد اضافه شهریه بدهند وشرکت آنها درامتحانات مشروط به پرداخت این شهریه شده است.
به همین دلیل تعداد زیادی از دانشجویان معترض پلاکاردهایی با عناوینی چون «علت عدم ثبات در شهریه چیست؟»، «با آینده دانشجویان بازی نکنید»، «آیا شهریه‌ ما را پس می‌دهند؟؟؟»،‌ «جیب بابام خالیه،‌ وای از دست شهریه»، « آیا خانواده‌های ما دانشجویان باید کاهش نقدینگی را جبران کنند؟» و... در دست گرفته و نسبت به این وضعیت اعتراض کردند».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95