تجمع دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در اعتراض به انتقال رشته روانشناسی به وزارت بهداشت

30 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/30:«دانشجویان رشته‌های روانشناسی و مشاوره در اعتراض به جابجایی رشته‌های روانشناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
عصر روز دوشنبه(29 آذرماه) در این تجمع اعتراضی دانشجویان بیانیه‌ای در واکنش به این انتقال خوانده شد که از جمله در آن آمده است:
چندی پیش خبر انتقال برخی از گرایشهای روانشناسی –بالینی، سلامت و خانواده– از مجموعه روانشناسی وزارت علوم به وزارت بهداشت از طریق مجاری رسمی اعلام گشت و موجب بهت و ناباوری دانشجویان، اساتید و فعالان حوزه روانشناسی شد. تصمیمی با این ابعاد که کوچکترین پیامدش تجزیه و چندپارگی در رشته روانشناسی و تحت تأثیر قرار گرفتن تمام بخش‌های درگیر با سلامت روان مردم است، نیازمند مطالعه تخصصی و ارزیابی کارشناسی با حضور همه مسئولین مربوطه بود.
حال آنکه در این میان هیچ‌کس حاضر به مشورت و نظرخواهی از اعضای جامعه روانشناسی کشور نشد و با این حال، تصمیم نهایی اتخاذ شد. لذا با توجه به انفعال مسئولین وزارت علوم، و سایه سنگین ارکان وزارت بهداشت بر این انتقال، ما دانشجویان جامعه روانشناسی کشور، تصمیم به این تجمع در دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران گرفتیم.... ».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95