تجمع اعتراضی استخدامیهای علوم پزشکی در مقابل سازمان سنجش

28 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/28:«طبق گزارشهای دریافتی امروز یکشنبه 28آذر 95 حدود 150نفر از معترضان به نتایج آزمون استخدامی علوم پزشکی در اعتراض به نتایج آزمون در قسمت روابط عمومی سازمان سنجش در تهران تجمع کردند. آنها به تجمع در مقابل سازمان سنجش فراخوان دادند.خود تجمع كنند گان از معترضین خواسته اند همگی با در دست داشتن کارنامه و کلیه مدارک خود مقابل درب اصلی سازمان سنجش حضور داشته باشند.
روز چهارشنبه 24 آذر 95 بیش از 80 نفر از شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در اعتراض به نتایج این آزمون مقابل سازمان سنجش کشور تجمع کرده بودند.
در این تجمع اعتراضی داوطلبان به نتایج آزمون به رغم داشتن امتیاز، شرایط بومی و سهیمه یکسان معترض بودند. زیرا به نظر می رسد در پذیرش داوطلبان تبعیض اعمال شده است به گونه ای که افرادی که امتیاز بالایی کسب کرده اند قبول نشده اما افرادی که نمرات پایین دارند قبول شده اند.
آنها به رغم ثبت اینترنتی مکرر اعتراض خودشان اما پاسخی از کارگزاران حکومتی دریافت نکردند.
لازم به یادآوریست آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در تاریخ 21 آبان امسال برگزار شده است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95