تجمع اعتراض آمیر به نتایج آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی مقابل سازمان سنجش

26 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/26:«جمعی از شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در اعتراض به نتایج این آزمون روز 24 آذر 95 مقابل سازمان سنجش کشور تجمع کردند.
در این تجمع اعتراضی داوطلبان به نتایج آزمون به رغم داشتن امتیاز، شرایط بومی و سهیمه یکسان معترضند. زیرا به نظر می رسد در پذیرش داوطلبان تبعیض اعمال شده است به گونه ای که افرادی که امتیاز بالایی کسب کرده اند قبول نشده اما افرادی که نمرات پایین دارند قبول شده اند.
 بیش از80 نفر در اعتراض به این نتایج،  مقابل سازمان سنجش تجمع کردند و  بنا به گفته برخی از معترضین به رغم ثبت اینترنتی مکرر اعتراض خود پاسخی از مراجع ذیربط دریافت نکرده و هم اکنون هم با بی تفاوتی مسئولین مواجه هستند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95