اعتصاب دانشجویان دانشکده کشاورزی برازجان درمقابل دفتر ریاست دانشگاه برای دومین بار

22 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/22:«روزیکشنبه۲۱آذرماه ۹۵، دانشجویان دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس به علت عدم رسیدگی به خواسته هایشان، برای دومین بار درمقابل دفتر رئیس دانشگاه دست به اعتراض واعتصاب به مدت ۸ ساعت زدند. شروع اعتراض دانشجویان ساعت ۱۱صبح وپایان موقت آن ساعت ۱۹ بود.
دانشجویان خواستارانتقال دانشکده کشاورزی ازبرازجان به بوشهرهستند. به گفته دانشجویان این دانشکده، بدلیل نبودن امکانات آموزشی مناسب، ونداشتن مواد آزمایشگاهی کافی تابه حال برخی ازکلاس های این دانشکده تعطیل شده است.
علاوه براین گلخانه ها وزمین های تحقیقاتی واستخر پرورش آبزیان هم بدلیل نبودن امکانات وعدم رسیدگی، غیر قابل استفاده است.
ازطرفی دیگروضعیت بدخوابگاههای دانشجویی وهمچنین پایین بودن کیفیت غذا ازجمله عوامل اعتراض واعتصاب دانشجویان است.کلاس های دانشکده هم روز یکشنبه بصورت نیمه تعطیل بود. دانشکده کشاورزی برازجان زیرنظردانشگاه خلیج فارس بوشهر وشامل چهاررشته شیلات، ‌اصلاح نباتات،‌گیاه پزشکی وباغبانی است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95