اعتراضات و فعاليتها

تجمع دانشجویان درمقابل دانشگاه تبریز   دانشجو آنلاین 95/9/16:«امروز 16 آذر 95 مقابل دانشگاه تبریز حدود 100 نفر از دانشجویان تجمع كرده اند وجمعیت هر لحظه اضافه میشودنیروی انتظامی درصحنه حضور دارد.
شعار دانشجویان تربیت مدرس در جلسه معصومه ابتکار: زندانی سیاسی آزاد باید گردد   دانشجو آنلاین 95/9/16:«بنا‌ به گزارشهای دریافتی روز دوشنبه 15 آذر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط ‌زیست کابینه روحانی در دانشگاه تربیت مدرس تهران سخنرانی کرد. دانشجویان حاضر در جلسه به سخنان او اعتراض کرده و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند. آنها بارها سخنرانی ابتکار را قطع کردند.…
شعارنویسی دانشجویان اهواز در کلاس به مناسبت ۱۶ آذر+فیلم   دانشجو آنلاین 95/9/16:«صبح سه شنبه 16 آذر95 دانشجویان در دانشگاه اهواز به مناسبت روز دانشجو شعار نویسی کردند.»