اعتراضات و فعاليتها

دومین روز تجمع اعتراضی  دانشجویان دختر خوابگاه دخترانه چمران در دانشگاه تهران   دانشجو آنلاین 95/8/19 :«سه شنبه شب ۱۸ آبان ۹۵ دانشجویان دختر خوابگاه چمران دانشگاه تهران برای دومین شب متوالی اقدام به تجمع اعتراضی درخوابگاه کردند وبا صدوربیانیه ای خواسته های خودشان را اعلام کردند.دانشجویان دراین بیانیه هر گونه طرح عفاف وحجاب درخوابگاه واقدامات از طرف حراست دانشگاه اعتراض کردند.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهروددراعتراض به پایین بودن کیفیت غذا   دانشجو آنلاین 95/8/19 :« جمعی ازدانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرودسه شنبه شب ۱۸ آبان ۹۵ دراعتراض به پایین بودن کیفیت غذای سلف دانشگاه درمحل سلف تجمع اعتراضی کرده وسینی های غذا را ردیفی درمسیرمحوطه دانشگاه کف زمین چیدند.
تجمع اعتراضی دانشجویان آزاد گچساران به عدم وجود سرویس ایاب و ذهاب   دانشجو آنلاین 95/8/19 :«امروز سه‌شنبه 18آبان 95 دانشجویان دانشگاه آزاد گچساران در تماس با رسانه‌های محلی نسبت به عدم وجود سرویس اعتراض کردند.