اعتراضات و فعاليتها

نامه اعتراضی  دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به روحانی   دانشجو آنلاین 95/10/4:«دانشجویان دانشگاه صنعت نفت طی نامه ای به روحانی نوشتند:... حدود بیست ماه از ظلم آشکار وزارت نفت در حق فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت که متعهد خدمت به وزارت نفت محسوب می شوند؛ می گذرد. هزاران تعهد محضری در دفاتر اسناد رسمی کشورمان موجود است…
 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پیام نورهمدان   دانشجو آنلاین 95/10/3:«ساعت ۱۱۳۰ روزپنجشنبه ۲ دی 95، جمعی ازدانشجویان دانشگاه پیام نورهمدان دراعتراض به افزایش بی رویه شهریه وبرخی ازمشکلات درمحل دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان براساس تصمیم دانشگاه پیام نور باید ۱۵ درصد اضافه شهریه بدهند وشرکت آنها درامتحانات مشروط به پرداخت این شهریه شده است.
اعتراض دانشجویان دانشگاه چمران اهواز به تفکیک جنسیتی دربرنامه شب یلدا   دانشجو آنلاین 95/10/1:«سه شنبه شب ۳۰ آذر۹۵ انجمن اسلامی پیرو خط امام ، در دانشگاه اهواز چمران، ‌قصدداشتند یک برنامه به مناسبت شب یلدادردانشگاه برگزاربکنندو با یک اقدام سرکوبگرانه، زمان برنامه دانشجویان دختررااززمان برگزاری برنامه دانشجویان پسر جداکرده بودند.