اعتراضات و فعاليتها

تجمع دانشجویان ملی جلوی کتابخانه دانشگاه   دانشجو آنلاین 95/9/16:«امروز 16 آذر 95 صدها تن از دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان جلوی کتابخانه دانشگاه ملی تجمع کردند و پلاکاردهای اعتراضی را بالا بردند.
اعتراض دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به مناسبت 16 آذر   دانشجو آنلاین 95/9/16:«امروز 16 آذر 95 دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مناسبت روز دانشجو تجمع کردند. دانشجويان با در دست گرفتن پلاكاردهايي با نوشته هاي اعتراضي نسبت به سركوب در دانشگاه ها اعتراض كردند و نوشتند:
گزارشی از دانشگاه بوعلی سینا به مناسبت ۱۶ اذر   دانشجو آنلاین 95/9/16:«امروز16 آذر95در دانشگاه بوعلي سيناي همدان تريبون آزاد تحت شرايط امنيتي برگزار شد.